Deskundigheid nodig voor uitdagingen beheer natuurlijke rijkdommen

De Suriname Conservation Foundation (SCF) en haar partners in het SCF Green Partnership Program (SGPP) gaan gezamenllijk de uitdaging aan.

Om de vele uitdagingen van ons milieu aan te pakken is er deskundigheid nodig, moeten er studies uitgevoerd worden en moeten er beslissingen genomen worden op wetenschappelijke niveau.

More