Missie en Visie

Suriname Conservation Foundation

anim logo scf white

‘De Suriname Conservation Foundation is het duurzame Surinaamse milieufonds bij uitstek, dat zich inzet voor de bescherming van de biodiversiteit in het algemeen en de beschermde gebieden van Suriname in het bijzonder. Door haar nationaal en internationaal verworven vertrouwen, de goede samenwerking met stakeholders, haar zichtbare inzet voor de duurzame benutting en bescherming van de natuur, draagt zij door middel van het financieren van projecten en strategische acties actief bij, aan zowel de economische ontwikkeling van Suriname als de bescherming en het behoud van biodiversiteit van onze aarde.’