Suriname Conservation Foundation

SCF zet zich vanaf haar oprichting in voor de bescherming van de biodiversiteit, in het bijzonder in de beschermde gebieden.